RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Framtidens Musikpris prisceremoni kommer göras digitalt och har flyttats fram till 17 september. Finalistnomineringarna tillkännages i mitten på augusti.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Kontakt

RUM Kalmardistriktet har ingen lokal i Kalmar län, utan våra möten alternerar hela tiden. All post kan dock med fördel skickas till:

RUM Kalmardistriktet Att: Peter Andersson Box: Holländaregatan 11, 59336 Västervik

Styrelse

Lucas Aronsson

Ordförande

Telefon: 070-373 19 22

E-post: lucas.aronsson@rum.se

Peter Andersson

Kassör

Telefon: 0490-25 56 71

E-post: peter.andersson@rum.se

Maria Shaik

Ledarmot

E-post: maria.shaik@rum.se

Nellie Nickel

Ledarmot

E-post: nellie.nickel@rum.se

Mira Grimvall

Ledarmot

Telefon: +46761262424

E-post: mira.grimwall@rum.se

Hanna Lundmark

Suppleant

Lennart Jr. Göransson

Suppleant

X