RUM:s teckning

Kontakt

RUM Kalmardistriktet har ingen lokal i Kalmar län, utan våra möten alternerar hela tiden. All post kan dock med fördel skickas till:

RUM Kalmardistriktet Att: Peter Andersson Box: Holländaregatan 11, 59336 Västervik

Styrelse

Lucas Aronsson

Ordförande

Telefon: 070-373 19 22

E-post: lucas.aronsson@rum.se

Peter Andersson

Kassör

Telefon: 0490-25 56 71

E-post: peter.andersson@rum.se

Maria Shaik

Ledarmot

E-post: maria.shaik@rum.se

Nellie Nickel

Ledarmot

E-post: nellie.nickel@rum.se

Mira Grimvall

Ledarmot

Telefon: +46761262424

E-post: mira.grimwall@rum.se

Hanna Lundmark

Suppleant

Lennart Jr. Göransson

Suppleant

X